juice fruit
1.19 - 28 2. 2010 Exhibition Juicy fruit - café Guild
site-specific installation
The exhibition is partly anonymous, the invitation is not mentioned my name. The installation consists of pictures from sliding rbených gorálok (IKEA) on purple painted various blocks, tablecloths on the tables, road signs, polystyrene objects, fusing images ...


juice fruit
19.1. - 28. 2. 2010 Výstava Juicy fruit – kaviare? Spolek
site-specific inštalácia
Výstava je ?iastocne anonymná, na pozvánke nie je uvedené moje meno. Inštalácia pozostáva z obrázkov rbených zo zažeh?ovacích gorálok (IKEA) na tému fialová, rôznych doma?ovaných blo?kov, obrusov na stoloch, dopravných tabú?, polystyrénových objektov, nažeh?ovacích obrazov...