Bloom
wall painting, site specific Brussels
Hotel Bloom
I like the idea of the hotel with a variety of images in many rooms. This idea is very close to me, it's basically like a big site-specific. In Bloom project, I would like to paint a cactus girl. The design is inspired by nature - from animals, plants, etc. .... I chose cactus because it is very strong and lasts a very bad and hard palate, less water. It seeks to protect those that have thorns. Cactus is a member of the family Cactaceae naturally growing in America. Cacti are used as ornamentals, which is why I have chosen them. These are significant and unusual plants.
For this project I created a theme of super cactus girl who protects the tag from permanent attacks from the surrounding area. Mimicry in the desert: clothing inspired by nature. Cactus is a plant that is usually not very pleasant to the touch - tags act as natural defenses.


Bloom
ma?ba na stenu, site specific Brusel
Hotel Bloom
Pá?i sa mi nápad hotela s rôznymi obrazmi v mnohých miestnostiach. Táto myšlienka je mi ve?mi blízka, je to v podstate ako ve?ký site-specific. V projekte Bloom by som chcela ma?ova? kaktusové diev?a. V návrhu sa inšpirujem prírodou - od zvierat, rastlín at? .... Vybrala som si kaktus, pretože je ve?mi silný a vydrží aj ve?mi zlé a tvrdé podnebie, menej vody. Snaží sa chráni? tým, že má t?ne. Kaktus je ?len rodu Cactaceae prirodzene rastúci v Amerike. Kaktusy sú používané ako okrasné rastliny, ?o je dôvod, pre?o som si ich vybrala. Sú to výrazné a neobvyklé rastliny.
Pre tento projekt som vytvorila motív o super kaktusovom diev?ati, ktoré sa chráni t??ami pred permanentnými útokmi z okolia. Mimikry v púšti: oble?enie inšpirované prírodou. Kaktus je rastlina, ktorá nie je vä?šinou ve?mi príjemná na dotyk - t?ne fungujú ako prirodzená obrana.