Bezzi názvu : UnTitled - text
(theoretical thesis)
Department of Intermedia and Multimedia
RACTICAL Head: doc. Dau? ├şkov├í, acad. sculptures.
Head theoretical thesis: Mgr. Petra Hanáková PhD.
College of Fine Arts in Bratislava
Bratislava, the 2007/2008 school year

ABSTRACT
This dissertation is realized in the practical part. It addresses the issue of terminology in general and the specific situation of the naming of works of art. Based on philology, semiology, semiotics, philosophy neokonceptualizmu (logically, of conceptualism, pop art, minimalism, dadaism, neodadaizmu, modernism, the term "postmodernism" is expressed with his mind still disputed definitions). The aim of this thesis is to examine the terminology, with emphasis on naming and nepomen├║vanie works of art, the importance of the work's title for institutions (galleries, museums), and recipients themselves work. Practical objective? Sometime in the future curatorial exhibition. The idea is that the title of the work is directed by three main lines: towards institutions (galleries, museums), and for recipients to work.
Naming process works is making a very specific activity. Moment. Many times, arise only because it requires the same systematic. For example, even when writing a thesis is required at the outset, even before its creation, the name. At his request a change must be authorized. To some, it may not meet, when working in the opposite way - that is, first and then naming, or continuously renamed. I am doing such. too. Then it may occur that are looking for the widest possible name under which to fit the different variants. Work is also in response to this fact. Act of naming personally think it works very sensitive point. The name may work not only illustrate but also to direct interpretation, obscures, complement, giving him another plane, it literally "make", deny and destroy and destroy ... My thesis I keep renamed several times, until I then towards a definitive: Untitled, Untitled, Untitled, Untitled, Untitled - Untitled, Untitled: Untitled, Bes title: Untitled, Bezzi title: Untitled, Bezzi title: untitled , Bezzi title: untitled, Bezzi title: Untitled, Bezzi title: Untitled (Bezzi title: untitled), zero degree title, the more be called Pleasure, No comment ... Beezz name: UnTYtled (untitled: no title) (Bezzi názvu : Untitled) Untitled: untitled, Bezzi title: Untitled (Untitled: untitled). The authors work with the title work from the late 19th century quite different and more often. It is caused by a different view of art, changes in processing ideas and content - the idea works. This is what I will try to show more examples of works produced in different ways and techniques.
Keywords: character, name, no name, code, gallery, museum, label, label, identification, interpretation, installation, communication, time, packaging.
(RESUME)
In my final work Bezzi title: Untitled (Untitled: untitled) I am writing about art and other kind of titles. It is also biography of some titles. I am interested in connections between various titles. I wanted to find about what is the phenomenon Titled and Untitled. It's important to see that art become more about mind than about technical skills. Work confirm my hypothesis, that authors work with titles from the end of 19th century in different way. They also do it on purpose with not give a title.

Warning!
You should not afraid from Untitled.
P.S.
I feel O.K. with making titles.

Bezz názvu : UnTitled - text
(teoretická diplomová práca)
KATEDRA INTERM├ëDI├Ź A MULTIM├ëDI├Ź
Ved├║ci raktickej diplomovej pr├íce: doc. Dau?├şkov├í, akad. soch.
Vedúci teoretickej diplomovej práce: Mgr. Petra Hanáková PhD.
Vysok├í ┼íkola v├Żtvarn├Żch umen├ş v Bratislave
BratiSlava, ┼íkolsk├Ż rok 2007/2008

ABSTRAKT
Predkladan├í diplomov├í pr├íca je realizovan├í aj v┬ápraktickej ?asti. Zaober├í sa problematikou n├ízvoslovia vo v┼íeobecnosti a┬á┼ípecifickou situ├íciu naz├Żvania v├Żtvarn├Żch diel. Vych├ídza z┬áfilol├│gie, semiol├│gie, semiotiky, filozofie neokonceptualizmu (logicky aj z┬ákonceptualizmu, pop-artu,┬á minimalizmu, dadaizmu, neodadaizmu,┬ámodernizmu, pojem ÔÇťpostmodernizmusÔÇť uv├ídzam s vedom├şm jeho e┼íte st├íle spornej defin├şcie). Cie?om diplomovej pr├íce je sk├║manie n├ízvoslovia s┬ád├┤razom na pomen├║vanie a nepomen├║vanie v├Żtvarn├Żch diel, v├Żznamu n├ízvu diela pre in┼ítit├║cie (gal├ęrie, m├║ze├í), recipientov a┬ásamotn├ę dielo. Praktick├Ż cie?? Niekedy v bud├║cnosti kur├ítorsk├í v├Żstava. Vych├ídza sa z my┼ílienky, ┼że n├ízov diela je smerovan├Ż tromi hlavn├Żmi l├şniami: smerom k in┼ítit├║cii (gal├ęrie, m├║zea), k┬árecipientom a┬ák dielu.
Proces pomen├║vania diela je v┬átvorbe ve?mi ┼ípecifick├í ?innos?. OkaMih. Mnohokr├ít vznik├í len z d├┤vodu, ┼że sa vy┼żaduje pre ist├║ systematiz├íciu. Napr├şklad aj pri p├şsan├ş diplomovej pr├íce sa vy┼żaduje hne? na za?iatku, e┼íte pred jej vytvoren├şm, n├ízov. Na jeho zmenu treba ┼żiados? a┬ápovolenie. Niekomu to nemus├ş vyhovova?, ak pracuje opa?n├Żm sp├┤sobom - teda najprv tvor├ş a potom pomen├║va, respekt├şve priebe┼żne premen├║va. Ako to rob├şm napr. aj ja. Potom m├┤┼że doch├ídza? k tomu, ┼że sa h?ad├í naj┼íir┼í├ş mo┼żn├Ż n├ízov, pod ktor├Ż sa zmestia r├┤zne varianty. Pr├íca je aj reakcia na tento fakt. Akt pomenovania osobne pova┼żujem za ve?mi citliv├Ż bod diela. N├ízov m├┤┼że dielo nielen ilustrova?, ale aj nasmerova? interpret├íciu, znejas?ova?, dop??a?, d├íva? mu ?al┼íiu rovinu, doslova ho ÔÇ×urobi?ÔÇť, popiera?, ni?i? a┬áaj zni?i?... Svoju diplomov├║ pr├ícu som priebe┼żne premenovala nieko?kokr├ít, k├Żm som sa dopracovala k┬átej definit├şvnej : Bez N├ízvu, Bez n├ízvu, Untitled, untitled, Bez n├ízvu ÔÇô Untitled, Bez n├ízvu : Untitled, Bes n├ízvu : Untitled, BezZ n├ízvu : Untitled, bezz n├ízvu : untitled, Bezz n├ízvu : untitled, Bezz n├ízvu : Untitled, Bezz n├ízvu : Untitled (bezz n├ízvu : untitled), Nulov├Ż stupe? n├ízvu, Rozko┼í z┬ánen├ízvu, Bez koment├íra..., Beezz n├ízvu : UnTYtled (untitled : bez n├ízvu), (Bezz n├ízvu : UnTitled) bez n├ízvu : untitled, Bezz n├ízvu : UnTitled (bez n├ízvu : untitled). Autori pracuj├║ s┬átitulom diela od konca 19. storo?ia celkom inak a ?oraz ?astej┼íie. Je to sp├┤soben├ę odli┼ín├Żm poh?adom na umenie, zmenami v spracovan├ş n├ímetov a obsahov - ideami diel. Pr├íve toto sa budem sna┼żi? uk├íza? na viacer├Żch pr├şkladoch diel vytvoren├Żch v┬ár├┤znych smeroch a technik├ích.

K?├║?ov├ę slov├í: znak; n├ízov; bez n├ízvu; k├│d, gal├ęria; m├║zeum; ┼ít├ştok; popIska, iDentifik├ícia; interpret├ícia; in┼ítal├ícia; komunik├ícia; ?as; obal.

ZápaDisko (SunSet)isko (ZHRNUTIE)

V┬ádiplomovej pr├íci Bezz n├ízvu : UnTitled (bez n├ízvu : untitled) sk├║mam n├ízvoslovie v├Żtvarn├Żch a in├Żch diel. Je to aj n├ízvoslovn├Ż ┼żivotopis niektor├Żch diel. Zaober├ím sa v┬ánej koexistenciou r├┤znych n├ízvov. Chcela som touto pr├ícou predov┼íetk├Żm zisti? o ?om je fenom├ęn n├ízvu a bez n├ízvu. Je d├┤le┼żit├ę si uvedomi?, ┼że umenie sa stalo viac z├íle┼żitos?ou myslenia ako ┬átechnick├Żch zru?nost├ş. Pr├íca potvrdila moju hypot├ęzu, ┼że autori s naz├Żvan├şm diel pracuj├║ od konca 19.storo?ia celkom inak. Z├írove? z├ímerne pracuj├║ aj s ich nenaz├Żvan├şm

Varovanie!
Nemus├şte sa ob├íva? Bezz n├ízvu.
P.S.
S┬ánaZ├Żvan├şm je mi fajn.

text diplomovej práce na stiahnutie