365
365/366 - 2001 / 2002 - photo - photo documentation lasting one year from the date of my birthday 09/12 2001 to 9.12 in 2002 Change My image maps - accompanying a thesis project - change of identity

365
365/366 – 2001 / 2002- foto – fotodokumentácia trvájúca 1 rok od dátumu mojich narodenín 9.12. 2001 do 9.12 2002 mapuje zmenu môjho image – sprievodný projekt k diplomovej práci - zmeny identity
viac na starom webe