Personal data

Name: Mgr.art. Susan Jane?kov√°
Address: O. Plachy 2, 036 08, Martin
Date of birth: 12.9 1979
place of birth: Martin
Nationality: Slovak
Marital status: single
Phone: 0421 43 4282 099 / Mobile: 0421 915 266 106
e-mail: pinguu.z @ gmail.com
Website: m-i-k-a-d-o.com

Education

Basic education:
1985 - 1989 Elementary School in Tur?ianske K?a?any
1990 - 1993 Elementary School of the dam, Ditch
Secondary education:
1994 - 1998 High School Vr√ļtky
Higher education:
1998 - 2004 Faculty of Humanities
University of Matej Bel in Banska Bystrica
Specialization: teaching general subjects
Type of study: five-day Master dvojpredmetové
Specialization: Slovak Language and Literature - Art
The second study day two masters
2006 - 2008 Fine Arts BRATISLAVA
Study program object sculpture installation - doc. Mgr. A. Black, mim. prof.
Studio studio space communications
Degree program in Intermedia and multimedia
Studio video and multimedia production - doc. A Dau?íková, acad. sculptures.
The second study day two masters
Other education
1985 - 1994 Elementary Art School Frico Kafenda in Vr√ļtky
Jobs - High school teacher - PASA Tur?ianske Teplice
1.9 2004 - 1 7. 2006 - Slovak language courses and literature - Art
1.4.2009 - craft - design (game design? S for the company Slon?o)

Exhibitions

2000 have KVU UMB, Bansk√° Bystrica
"Sky" (site-specific) - 1 place
2002 July / August Town Gallery in Rimavsk√°
'Consumer installation "(installation) - Curator: Gabriela Garlatyov√°
2002 SVA KVU UMB, Bansk√° Bystrica
"Department of the cooking art." ("Pudding happening") - 1 place
2004 KVU UMB, Bansk√° Bystrica
Thesis "TIP" (time - image - person) (creative environment) - Dean
2004 July / August, Szentendre Bienale of Young Artists, Budapest
"Trash carpet." (Installation)
2004 September, Google Banska Bystrica (led by Doc. Miroslava BrooŇ°a)
project a laid for painting.
"Tablecloth?" (Mixed media)
2005 October / November, Orava, bastion International Exhibition: Bridges -
"The teacher Jane?kov√°." (Photo installation)
2005 November, Bangkok
Project discussions on tolerance and multiculturalism Unison (video, painting, drawing)
2006 May, Szentendre Bienale of Young Artist, Budapest
"With kittens around the world." (Installation)
2006 October, Workshop New Sedlica, Ukraine
"Ukraine / Thailand" (video 5 min.)
2007 March, UMB, Bansk√° Bystrica, Blue Studio
"Winter semester (zuzu Pingu 2007)" (video 3 min.)
2007 April Cable Gallery, Bratislava
"Pop Design" - "In every person, animal hides, but what ...?" (installation)
2007 November Puppet Theatre, Bansk√° Bystrica "Mothers and daughters"
"Oh, clothes ..." (installation)
2007 Documenta - Kassel, Torino 2008
Vr√ļtky World (World in Vr√ļtky) - video (4 .48 min.)
2008 May UMB, Bansk√° Bystrica, Pink Studio
"Look for Pink" (site specific)
2008 May Medium Gallery, Bratislava, Borderers
Vr√ļtky World (World in Vr√ļtky) - video (4 .48 min.)
2008 Jul Academy of Fine Arts, Bratislava
Untitled (Untitled) - site specific environment + video 2 Projection (2 25.57min.)
2008 Jul Bratislava House of Arts, Thesis 2008
Untitled (Untitled) - video 2 Projection (2 25.57min.)
2009 May Slovak National Gallery, Villa Dominika Skuteckého Banska Bystrica BW symposium "Natural born black and white" (installation)

References

Doc. Miroslav BrooŇ°, akad.maliar, associate professor KVU UMB BB
Art. mgr. Marianna Mlynar?íková KVU UMB BB
Doc. Anna Dau?íková BA Fine Arts
Petra Han√°kov√° PhD. BA Fine Arts


Osobn√© √ļdaje

meno: Mgr.art. Zuzana Jane?kov√°
adresa: O. Plachého 2, 036 08, Martin
d√°tum narodenia: 9.12. 1979
miesto narodenia: Martin
n√°rodnos?: slovensk√°
rodinn√Ĺ stav: slobodn√°
telefón: 0421 43 4282 099 / mobil: 0421 915 266 106
e ‚Äďmail: pinguu.z@gmail.com
web: m-i-k-a-d-o.com

Vzdelanie

Základné vzdelanie:
1985 ‚Äď 1989 Z√°kladn√° Ň°kola v Tur?ianskych K?a?anoch
1990 ‚Äď 1993 Z√°kladn√° Ň°kola priehradn√°, Priekopa
StredoŇ°kolsk√© vzdelanie:
1994 ‚Äď 1998 Gymn√°zium Vr√ļtky
VysokoŇ°kolsk√© vzdelanie:
1998 ‚Äď 2004 FAKULTA HUMANITN√ĚCH VIED
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
҆tudijn√Ĺ odbor: u?ite?stvo vŇ°eobecnovzdel√°vac√≠ch predmetov
Druh Ň°t√ļdia: denn√© magistersk√© p√§?ro?n√© dvojpredmetov√©
҆pecializ√°cia: slovensk√Ĺ jazyk a literat√ļra - v√Ĺtvarn√° v√Ĺchova
Druh Ň°t√ļdia denn√© magistersk√© dvojro?n√©
2006 - 2008 VYSOK√Ā ҆KOLA V√ĚTVARN√ĚCH UMEN√ć BRATISLAVA
҆tudijn√Ĺ odbor socha objekt inŇ°tal√°cia - doc. Mgr. A. ?ierny, mim. prof.
Ateliér ateliér priestorovej komunikácie
҆tudijn√Ĺ odbor interm√©di√° a multim√©di√°
Ateliér videa a multimediálnej tvorby - doc. A Dau?íková, akad. soch.
Druh Ň°t√ļdia denn√© magistersk√© dvojro?n√©
Iné vzdelanie
1985 ‚Äď 1994 Z√ĀKLADN√Ā UMELECK√Ā ҆KOLA FRICA KAFENDU VO VR√öTKACH
Pr√°ca - S҆ u?ite?ka - PaSA Tur?ianske Teplice
1.9 2004 ‚Äď 1. 7. 2006 - predmety slovensk√Ĺ jazyk a literat√ļra ‚Äď v√Ĺtvarn√° v√Ĺchova
1.4.2009 ‚Äď - Ňĺ√≠vnos? - dizajn (navrhovanie hra?iek pre firmu Slon?o)

V√Ĺstavy

2000 ҆VA UMB KVU, Bansk√° Bystrica
‚ÄěObloha‚Äú (site-specific) - 1. miesto
2002 j√ļl/august Mestsk√° gal√©ria v Rimavskej Sobote
‚ÄěKonzumn√° inŇ°tal√°cia‚Äú (inŇ°tal√°cia) - kur√°torka: Gabriela Garlatyov√°
2002 ҆VA UMB KVU, Bansk√° Bystrica
‚ÄěKatedra varn√Ĺch umen√≠.‚Äú (‚Äěpuding happening‚Äú) ‚Äď 1. miesto
2004 UMB KVU, Bansk√° Bystrica
Diplomov√° pr√°ca ‚ÄěT.I.P.‚Äú (time ‚Äď image ‚Äď person) (v√Ĺtvarn√Ĺ environment) ‚Äď cena dekana
2004 j√ļl / august, Szentendre Bienale of Young artists, BudapeŇ°?
‚ÄěTrash carpet.‚Äú (inŇ°tal√°cia)
2004 september, Gal√©ria Bansk√° Bystrica (pod veden√≠m Doc. Miroslava BrooŇ°a )
projekt “Prestreté pre ma?bu.
‚ÄěObrus?‚Äú (kombinovan√° technika)
2005 okt√≥ber / november, Oravsk√Ĺ podz√°mok, baŇ°ta: Medzin√°rodn√° v√Ĺstava: Mosty -
‚ÄěU?ite?ka Jane?kov√°.‚Äú (foto inŇ°tal√°cia)
2005 november, Bangkok
Projekt diskusií o tolerancii a multikulturalizme Unisono (video, ma?ba, kresba)
2006 m√°j, Szentendre Bienale of Young artist, BudapeŇ°?
‚ÄěWith kittens around the world.‚Äú (inŇ°tal√°cia)
2006 október, Workshop Nová Sedlica, Ukrajina
‚ÄěUkrajina / Thajsko‚Äú (video 5 min.)
2007 marec, UMB, Bansk√° Bystrica, Modr√Ĺ ateli√©r
‚ÄěZimn√Ĺ semester (zuzu Pingu 2007)‚Äú (video 3 min.)
2007 apríl Galéria Satelit, Bratislava
‚ÄěPop design‚Äú ‚Äď- ‚ÄěV kaŇĺdom ?loveku sa skr√Ĺva zviera, ale ak√©...?‚Äú (inŇ°tal√°cia)
2007 november B√°bkov√© divadlo, Bansk√° Bystrica ‚ÄěMatky a dc√©ry‚Äú
‚Äě√ď Ň°aty ...‚Äú (inŇ°tal√°cia)
2007 Documenta - Kassel, Torino 2008
Svetov√© Vr√ļtky (World in Vr√ļtky) ‚Äď video (4 .48 min.)
2008 m√°j UMB, Bansk√° Bystrica, RuŇĺov√Ĺ ateli√©r
‚ÄěH?adaj pinku‚Äú (site specific)
2008 máj Galéria Médium, Bratislava, Borderers
Svetov√© Vr√ļtky (World in Vr√ļtky) ‚Äď video (4 .48 min.)
2008 j√ļl V҆VU, Bratislava
Bez n√°zvu (Untitled) - site specific environment + video 2 projekcia (2x 25.57min.)
2008 j√ļl Dom umenia Bratislava, Diplomov√© pr√°ce 2008
Bez n√°zvu (Untitled) - video 2 projekcia (2x 25.57min.)
2009 m√°j Slovensk√° n√°rodn√° gal√©ria,Vila Dominika Skuteck√©ho Bansk√° Bystrica ?B symp√≥zium ‚ÄúNatural born ?B‚ÄĚ (inŇ°tal√°cia)

Referencie

Doc. Miroslav BrooŇ°, akad.maliar, docent KVU UMB BB
Art. mgr. Marianna Mlynar?íková KVU UMB BB
Doc. Anna Dau?√≠kov√° V҆VU BA
Petra Han√°kov√° PhD. V҆VU BA