Ukraine / Thailand 2006
video (5 min), workshop New Sedlica
Search for similarities in traditional dress and embroidery border areas - in Thailand and Slovakia - dressing Slovaks and Ukrainians in traditional Thai clothing - visual identity change? Their neighbors do not know ... during the project, I found great similarities between Ukraine and Thailand in the use of colors and patterns to decorate clothing but also residences.

Ukrajina / Thajsko 2006
video (5 min), workshop Nov√° Sedlica
Hladanie podobnosti v tradicn√Ĺch odevoch a v√ĹŇ°ivk√°ch pohranicn√Ĺch oblastiach ‚Äď v Thajsku a na Slovensku ‚Äď obliekanie Slov√°kov a Ukrajincov do thajsk√Ĺch tradi?n√Ĺch odevov ‚Äď zmena vizu√°lnej identity? Susedia ich nepoznaj√ļ ... po?as projektu som zistila, ve?k√© podobnosti medzi Ukrajinou a Thajskom v pouŇĺ√≠van√≠ farieb aj vzorov pri v√Ĺzdobe odevov ale aj pr√≠bytkov.